Trang chủ

Nhận thẻ học viên cao học và NCS K2014 - đợt 1

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v nhận thẻ học viên cao học và NCS khóa 2014 đợt 1 như sau:

- Thời gian nhận thẻ: từ ngày 29/09/2014 đến ngày 10/10/2014

- Địa điểm nhận: tại Khoa quản lý chuyên ngành

Riêng các NCS và học viên cao học khóa cũ làm lại thẻ sẽ liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo SĐH (gặp Cô Hằng) để nhận thẻ từ ngày 29/09/2014 đến ngày 10/10/2014.

Trân trọng thông báo ./.